User Tools

Site Tools


arkeer

Arkéer

Arkéer är encelliga prokaryoter. En av de stora skillnadrna mellan arkéer or bakterier är att cellväggarna är uppbyggda av andra ämnen än hos bakterierna. Arkéerna har även många biokemiska egenskaper som visar att de i mycket är närmare besläktade med eukaryoterna är med bakterierna.

Arkéerna är en av de tre domänerna som alla levande organismer tillhör

arkeer.txt · Last modified: 2016/11/05 07:23 by 127.0.0.1