User Tools

Site Tools


antd

Table of Contents

ANTD

ANTD är ett samlingsnamn på de skadliga ämnen som människor frivilligt intar.

Alkohol

Alkoholmissbruk (huvudsida)

Alkohol är troligtvis det äldsta berusningsmedlet som människan använt1)

Narkotika

Narkotika (huvudsida)

Narkotiska preparat har använts bland människor under mycket lång tid2)

Tobak

Tobak kommer från tobaksplantan3), och de skadliga effekterna är extremt väl dokumenterade. Ett antal organisationer arbetar för att minska tobaksanvändningen i Sverige.

Doping

Doping (huvudsida)

Doping är ett samlingsnamn på olika metoder för att öka antingen prestationsförmågan eller effekten av träning i samband med idrott eller träning. Detta kan röra sig om allt från att träna på hög höjd vis blodtransfusioner till olika prestationshöjande preparat (oftast hormonella).

1)
Även ett antal djur äter frivilligt jästa frukter och blir på så sätt berusade. Detta har observerats hos bland annat älgar och vissa apor, men det är osäkert om dessa djur faktisk avsiktligt eftersträvat berusningen.
2)
Därtill har t.ex. hundar observerats använda olika narkotika, liksom kängurur.
3)
Nicotiana tabacum är den art som främst används, även om andra arter i släktet innehåller nikotin.
antd.txt · Last modified: 2016/10/30 04:05 by 127.0.0.1