User Tools

Site Tools


analytisk_kemi

Analytisk kemi

I analytisk kemi använder man olika metoder för att analysera olika kemiska prover. Detta kan vara allt från ett sjukhuslaboratorium som vill försöka ta reda på vad som händer med en patient, via ett graviditetstest till Naturvårdsverket som vill ta reda på om en giftig kemikalie har släppts ut.

Metoder som här till den analytiska kemin inkluderar bland annat

analytisk_kemi.txt · Last modified: 2018/06/11 07:16 by 127.0.0.1