User Tools

Site Tools


aminosyror

Aminosyror

[En allmän aminosyra]

Alla aminosyror har en gemensam grundstruktur (se bilden), med olika sidokedjor. Man känner till ca 500 olika aminosyror, men endast 20 av dem återfinns i den genetiska koden. I proteiner återfinns 22 olika aminosyror: dels de 20 standardaminosyrorna och sedan två icke-standard: selenocystein och pyrrolysin. Selenocystein finns hos de flesta eukaryoter och många prokaryoter, medan pyrrolysin endast har konstaterats hos vissa arkeer och en bakterie. Dessa kodas för med varianter på den genetiska koden

Det finns 22 olika aminosyror i proteinerna hos levande organismer1)2), och om någon av dem saknas kan inte rätt protein tillverkas, och kroppen kan får stora problem. Det finns nio aminosyror som är essentiella, alltså de vi inte kan tillverka själva i kroppen. En aminosyra ser lite olika ut beroende på vilken aminosyra det är, på bilden visas en generell aminosyra: R står för olika sidokedjor3).

Av dessa 22 finns 20 i den normala genetiska koden, de övriga två kan inkorporeras via speciella translationsmekanismer. Hos eukaryoter finns endast 21, de “normala” och selenocystein4)5). Hos vissa prokaryoter finner man även pyrrolysin. Flertalet proteiner innehåller dock endast de grundläggande 20 aminosyrorna.

Alla aminosyror har tre delar

  • En sur karboxylgrupp (-COOH)
  • En basisk amingrupp (-NH2)
  • En sidokedja som avgör vilken aminosyra det är. Det finns många miljoner möjliga aminosyror, men bara ca 20 st förekommer bland livet på jorden.
1)
Se “Amino acids”, Wikipedia. Wikipedia
2)
“Proteinogenic amino acid”, Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Proteinogenic_amino_acid
3)
Den enklaste aminosyran glycin har bara ett väte som sidokedja, övriga har olika kolväten.
4)
Se “Selenocysteine: The 21st Amino Acid” av Gill, Gupta och Zichittella. https://www.albany.edu/faculty/cs812/bio366/selenocysteine_ppt.pdf
5)
Schmidt RL, Simonović M. Synthesis and decoding of selenocysteine and human health. Croatian Medical Journal. 2012;53(6):535-550. doi:10.3325/cmj.2012.53.535.. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3541580/
aminosyror.txt · Last modified: 2018/01/16 07:59 (external edit)