User Tools

Site Tools


wikis

Wikis

Vad är en wiki

En wiki är en samling mindre websidor som är länkade till varandra, normalt (men inte alltid) skrivna av mer än en författare. Man brukar anse att den första wikin1) kommer från var Ward Cunninghams WikiWikiWeb som skapades 1994 som en kunskapsdatabas. Idag är den kanske mest kända wikin Wikipedia, men det finns många tusen andra, för i princip alla sorters specialintressen eller behov (se till exempel Wookipedia, Wikionary, Appropedia eller Scholarpedia: du hittar en lång lista på List_of_wikis).

Wikis skapade av lärare

En användning av wikis i skolan är att ha en lärarskapad wiki (som till exempel denna eller denna) där lärare lägger upp information för sina och andras elever. Tanken är oftast att det skall användas som en extra resurs vid sidan av läroboken, som dynamiskt kan utökas och modifieras efter behov.

Wikis skapade av elever

Wikis kan även användas av elever som en redovisningsform (enskilt eller i grupp). Till exempel kan en grupp redovisa sitt arbete som en wiki.

Wikis som (egen) dokumentation

En tredje typ av wiki är en personlig wiki som används av en individ för att sammanställa kunskap. Detta kan givetvis användas både av en individ och av en grupp (t.ex. eleverna i en klass). Denna användning är kanske det som faller närmast den ursprungliga användningen av av wikis.

1)
Ordet “wiki” är hawaiianska för “snabb”.
wikis.txt · Last modified: 2016/10/30 04:36 by 127.0.0.1