User Tools

Site Tools


vaxter

Växter

En växt är en oftast fotosyntetiserande eukaryot, oftast flercellig som räknas in till riket Plantae.

Det finns drygt 300000 kända arter av växter1)

Indelning

Växterna kan delas upp på flera olika undergrupper, en vanlig uppdelning är

Värt att veta är att brun- och rödalger inte egentligen tillhör växterna rent utvecklingsmässigt, men oftast brukar räknas dit trots detta.

1)
Se NRM
vaxter.txt · Last modified: 2018/08/28 10:46 by 127.0.0.1