User Tools

Site Tools


vattnets_kretslopp

Vattnets kretslopp

[Vattnets kretslopp.  \\ Baserad på  https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11757304 ]

Vattnets kretslopp styrs till stor del av solens värme, som driver evaporation från mark och öppet vatten, samt flödet av vatten i jorden, där vatten existerar både som djupare och ytligare lager av grundvatten.

Den totala mängden vatten på jorden är ganska konstant, men fördelningen mellan olika former och platser varierar över tid. De effekter som driver vattnets kretslopp är till stor del avdunstning (evaporation), nederbörd (regn, snö), infiltration (när vatten rinner ned i marken) samt markavrinning (vatten som rinner längs markytan).

Processer i vattnets kretslopp

Nederbörd

Gasformigt vatten i atmosfären kondenserar och faller ned som regn eller snö

Markavrinning

Vatten som rinner längs markytan.

Infiltration

Vatten som tränger ned i marken. En del av detta kommer att nå det djupare grundvattnet (akvifer), medan en större del stannar i det ytligare grundvattnet och är tillgängligt för t.ex. växters rötter.

Avdunstning

Vatten övergår från vätska till gas.

Interception

Interception är när växter fångar upp nederbörd innan den når marken, och avdunstar direkt därifrån. Interception har stor betydelse för mikroklimatet i skogar.

Tider i olika lager

Vatten som hamnar i olika lager stannar där olika länge. Det finns givetvis stora variationer, men i genomsnitt gäller följande

Vattenmagasin Genomsnittslig lagrinstid
Antarktis 20000 år
Världshaven 3200 år
Glaciärer 20–100 år
Snö 2–6 månader
Grundvatten, ytligt 100–200 år
Grundvatten, djupt 10000 år
Sjöar 50–100 år
Floder 2–6 månader
Atmosfären 9 dagar

Interaktion med klimat

Förändringar i klimatet både påverkar och påverkas av vattnets kretslopp.

vattnets_kretslopp.txt · Last modified: 2017/12/18 10:32 by 127.0.0.1