User Tools

Site Tools


vaevnader

Kroppens fyra vävnader

Kroppens celler är organiserade i fyra olika typer av vävnader, som i sin tur bildar olika organ och organsystem.

Bindvävnad

Bindvävnaden (även kallad stödjevävnad) är uppbyggd i fibrer. Det är den som bygger upp senar, väggarna på större blodkärl, osv. Även blodet klassas som bindvävnad.

Epitel

Epitelet bildar lager av celler som täcker ytan på organ. Cellerna är tätt bundna till varandra och bildar därför lager som kan kontrollera in- och utflödet av t.ex. vatten. Ofta har cellerna också förmågan att utsöndra eller ta upp olika ämnen.

Muskelvävnad

Muskelvävnad består av celler som kan dra ihop sig. Vi har tre olika typer av muskler i kroppen: tvärstrimmiga skelettmuskler, glatta muskler i t.ex. tarmar och livmoder samt hjärtmuskler (i hjärtat).

Nervvävnad

Cellerna i nervsystemet klassas som nervvävnad.

vaevnader.txt · Last modified: 2016/10/30 04:34 by 127.0.0.1