BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


titrering

Titrering

Grundläggande uppställning för en syra-bas titrering. Man kan ersätta pH-metern med en pH-indikator

Tritrering är en klassisk och användbar metod för att kvantitativt bestämma t.ex. koncentrationen av en okänd syra eller halten c-vitamin en ett varuprov. I grunden går metoden ut på att

  • Man har en känd volym av den ena komponenten
  • Man har en lösning med känd koncentration
  • Man har ett sätt att detektera ett omslag, t.ex. med en pH-indikator eller en pH-mätare
  • En magnetomrörare gör det enklare att få jämn omrörning

Syra-bas titrering

I en typisk syra-bas titrering har man (till exempel)

  • en känd mängd av en syra med okänd koncentration i bägaren, och
  • en bas med känd koncentration i byretten.

Genom att mäta mängden bas som går åt för att neutralisera syran kan man räkna ut koncentrationen av syran. Man kan givetvis använda en känd syra och en okänd bas.

Det är viktigt att tillsätta vätskan från byretten långsamt.

Omslagspunkten kan antingen detekteras med en pH-indikator eller med en pH-mätare.

För satt vara säker på sina resultat bör man upprepa titreringen flera gånger.

titrering.txt · Last modified: 2017/02/22 12:59 by Pär Leijonhufvud