User Tools

Site Tools


systerkromatider

Systerkromatider

När en kromosom replikeras bildas två identiska systerkromatider, alltså två kopior av en kromosom som fortfarande sitter ihop i en gemensam centromer.

systerkromatider.txt · Last modified: 2016/12/23 07:01 by 127.0.0.1