BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


syra

Syror

En syra är en förening som har möjlighet att släppa ifrån sig en eller flera vätejoner1) enligt reaktionen

HA + B ⇔ A + HB+

Där HA och HB+ är syror och B och A och är baser.

Exempel är

HCl(aq) (saltsyra)

HCl(aq) + H2O ⇔ Cl + H3O+

 • Syror
  • HCl(aq)
  • H3O+
 • Baser
  • H2O
  • Cl
H2CO3 (kolsyra)

Kolsyra är en svag tvåprotonig syra

 1. H2CO3 + H2O → H3O+ + HCO3- (bildar vätekarbonatjoner)
 2. HCO3- + 2O → H3O+ + CO32- (bildar karbonatjoner)

Egenskaper för syror

Egenskaper för syror är bland annat:

 • Vattenlösningar har sur smak
 • Indikator ger “surt” utslag på pH-indikatorer (t.ex. gult med BTB 2) )
 • Ger vätgasutveckling med oädla metaller (t.ex. Mg eller Zn)
 • Lågt pH
 • Innehåller ett överskott av oxoniumjoner (H3O+)
 • Leder ström (p.g.a. oxoniumjonerna)
 • Tvåprotoniga syror kan släppa två protoner. Exempel: H2SO4. Detta sker i två steg:
  • H2SO4 + H2O → H3O+ + HSO4- (bildar oxoniumjon och vätesulfatjon)
  • HSO4- + H2O → H3O+ + SO42- (bildar oxoniumjon och sulfatjon)

Reaktion för vätgasutvecklingen

Starka syror reagerar med oädla metaller och utveclar därmed vätgas.

Mg(s) + 2H3O+(aq) + 2Cl(aq) → H2(g) + 2 H2O(l) + Mg2+(aq) + 2Cl(aq)

Vätgasutvecklingen kan lätt detekteras med en tändsticka3)

Starka och svaga syror

Starka syror är fullständigt protolyserade, medan svaga syror endast är delvis protolyserade4). Svaga syror – och baser – befinner sig i ett jämviktsläge mellan de två formerna

1)
Detta är en syra enligt Brønsted, se wikipedia för andra definitioner.
2)
Bromtymolblått
3)
Det ger ett karakteristiskt “tjoff”-ljud.
4)
Den har med andra ord endast delvis övergått i sina respektive joner
syra.txt · Last modified: 2017/04/04 11:44 by Pär Leijonhufvud