User Tools

Site Tools


symbios

Symbios

Inom ett samhälle interagerar arter på olika sätt, och grovt set delar man upp dessa i 6 olika typer.

Namn Effekt på art X Effekt på art Y
Konkurrens - -
Amensalism - 0
Exploatering - +
Neutralism 0 0
Kommensalism 0 +
Mutalism + +

Konkurrens

När flera arter delar på en resurs (bete, bytesdjur, boplatser) har båda en nackdel av detta.

Amensalism

När en art får en nackdel, medan den andra inte påverkas av interaktionen. Ett exempel på detta är när valnöt (*Juglans nigra*) utsöndrar ett ämne, juglone, som dödar eller hämmar andra växter ni närheten av dess rotsystem.

Exploatering

Det klassiska här är predation

Neutralism

Om ingen av arterna påverkas vare sig negativt eller positivt har man neutralism. Det råder starka tvivel om det finns några fall av detta i verkligheten.

symbios.txt · Last modified: 2017/10/27 10:01 by 127.0.0.1