User Tools

Site Tools


studieteknik:anteckna_strukturerat

Strukturerade anteckningar

De flesta elever och studenter antecknar i någon mån på lektioner och föreläsningar, många antecknar även när de läser något för sin utbildning. Men hur antecknar man, för att lättast komma ihåg och förstå? Gör det verkligen någon skillnad hur man antecknar? Eller ens om man antecknar? Om du vill få höga betyg är det viktigt att du har en bra studieteknik, och anteckningar är en viktig del av din studieteknik.

Givetvis finns det en del forskning på detta, och den överväldigande majoriteten pekar på två saker:

  1. Om man antecknar, helst med med papper och penna, minns man bättre.
  2. Det gör skillnad hur man antecknar

Anteckna för att minnas

Har du någonsin skrivit en fusklapp, bara för att upptäcka att du inte behövde den? Då har du upptäckt denna finess med att skriva ned saker.

I ett försök lät man studenter lyssna på en föreläsning, och antingen inte anteckna alls, anteckna på dator eller på papper. Sedan tog man ifrån de antecknande eleverna deras anteckningar (de kunde med andra ord inte använda dem för att plugga) och gav alla tre grupperna ett prov en vecka senare. Då visade det sig att de som skrev på papper kom ihåg mycket mer än de övriga två grupperna.

Tag därför fram ditt block och penna, och anteckna på lektionerna. Och när du ändå antecknar, är det nog bäst att satsa på att göra det bra, så läs vidare för att se hur du skall anteckna!

Ett av skälen till att man minns bättre om man antecknar är nog att man helt enkelt måste tänka mer på materialet om man skall skriva. En genomsnittslig person talar ca 10 gånger snabbare än den skriver (ca 2-3 ord per sekund, men skriver bara 0,2-0,3 ord per sekund).

Anteckna icke-linjärt för att förstå, linjärt för att komma ihåg fakta

Du kanske inte har tänkt på det, men du är nog redan bekant med minst två olika strategier för att anteckna. Du har säkert sett tankekartor, mindmaps. Här har jag ett exempel både som mindmap (icke-linjärt) och som anteckning i punktform (linjärt).

Skillnaden är i grunden enkel: i de linjära systemen så skriver du ned allt i den ordningen det kommer upp under lektionen, och är sedan mer eller mindre klar med dina anteckningar. I de icke-linjära metoderna arbetar du med materialet, och länkar ihop fakta för att få fram sammanhang och vad som är viktigt snarare än försöker få ned det i samma ordning som läraren går igenom det. Om du t.ex. vill ha sammanhangen mellan händelserna som ledde fram till första världskriget klara för dig är det bättre att rita en mindmap än att skriva ned alla personer, årtal och vad de gjorde.

Cornell-anteckningar

Det finns dock andra sätt än mindmap att föra icke-linjära anteckningar, som alla fungerar mer eller mindre bra för att poängtera sammanhang och orsak/verkan. Ett system som är mycket populärt är det så kallade Cornell-notes systemet. Det är enkelt, lätt att lära sig, och hjälper dig att repetera, som ju är viktig för att bäst komma ihåg saker. Du ritar två streck på varje sida, och delar så helt enkelt upp varje sida i tre fält: Anteckningar, Förklaringar/frågor och Sammanfattning. Ett sådant ark kan se ut så här.

När du använder Cornell-systemet antecknar du, främst det viktiga i form av stödord, i det högra fältet. Lämna en blank rad mellan olika saker. Så fort som möjligt efter lektionen, helst samma dag, fyller du på med förklaringar, viktiga punkter och frågor som kan komma på provet (etc) i det vänstra. Sist så sammanfattar du det som står på sidan längst ned (kanske med hänvisningar till andra sidor, det är därför man helst skriver datum och sidnummer överst). När du sedan pluggar inför ett prov kan du dels läsa dina anteckningar i det högra fältet, men främst det du skrivit i det vänstra och längst ned: det är ju det som är det viktiga!

En fördel med Cornell-systemet är att det på ett naturligt sätt skapar en mall för att sammanfatta och tänka på det man lärt sig, vilket ger ännu bättre resultat.

Sammanfattning

Genom att tänka mer på hur du antecknar – och faktiskt anteckna! – kan du på ett ganska enkelt sätt få ut mer av varje lektion, utan att det tar särskilt mycket av din tid utanför lektionen. Och om det på samma gång ger dig ett verktyg för att förbättra dina studieresultat är det väl använd tid för de flesta studenter.

studieteknik/anteckna_strukturerat.txt · Last modified: 2016/06/16 09:33 (external edit)