User Tools

Site Tools


statistik

Table of Contents

Statistik

Statistik är den del av matematiken där man studerar hur man kan – och inte kan – analysera data. Det finns ett stort antal olika program som man kan använda för att göra statistiska analyser av data, bland dem R och Excel. Excel känner de flesta till, det är ett kalkylprogram som faktiskt har ett flertal funktioner för statistisk analys, medan R är mer okänt.

För att analysera data med statistiska metoder måste man veta vilken mätskala de är på, eftersom detta avgör vilka metoder som är lämpliga (använder man en metod som inte är lämplig för de data man har får man inte giltiga resultat).

Metoder

Felslut

Det är relativt vanligt att folk missförstår statistik, och vissa av dessa typer av felslut har till och med namn:


Lästips

  1. Dalgaard, P. Introductory Statistics with R Springer, 2002
  2. Fowler, J.; Cohen, L. & Jarvis, P. Practical Statistics for Field Biology John Whiley and Sons, 1998
  3. Gardener, M. Statistics for Ecologists Using R and Excel: Data Collection, Exploration, Analysis and Presentation Pelagic Publishing, 2012
  4. Siegel, S. & Castellan Jr, N. J. Nonparametric Statistics for The Behavioral Sciences McGraw-Hill, 1988
statistik.txt · Last modified: 2016/11/13 19:45 by 127.0.0.1