BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


samhallsekologi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
samhallsekologi [2017/10/27 10:01]
Pär Leijonhufvud
samhallsekologi [2018/09/04 08:30] (current)
Pär Leijonhufvud [Variationer i artrikedomen]
Line 11: Line 11:
  
 Antalet olika arter, ett ekosystems biodiversitet eller artrikedom, är inte Antalet olika arter, ett ekosystems biodiversitet eller artrikedom, är inte
-lika för alla områden på jorden. ​+lika för alla områden på jorden. ​ ​Allmänt sett ger en större biodiversitet en fördel för en [[population|population]] då den lättare kan anpassa sig till ändrade förhållanden (t.ex. miljö eller nya arter i området)
  
 ==== Högre biodiversitet i tropikerna ==== ==== Högre biodiversitet i tropikerna ====
samhallsekologi.txt · Last modified: 2018/09/04 08:30 by Pär Leijonhufvud