User Tools

Site Tools


replikation

Replikation

Celler förökar sig genom delning, och då måste även DNA kunna kopiera sig, den så kallade replikationen. Replikationen är semi-konservativ, vilket innebär att de nya DNA-molekylerna till hälften är halve den ursprungliga, och till hälften nybildad.

Processen har flera steg:

  1. DNA öppnar sig De två DNA-strängarna separeras genom att vätebindningarna mellan kvävebaserna bryts vid specifika punkter av ett protein.
  2. DNA-polymeras tillverkar nu en komplementär DNA-sträng till både halvorna. Eftersom DNA-polymeras endast kan arbeta i en riktning (5'-3') kommer den ena strängen att tillverkas i en bit, medan den andra tillverkas i korta (1-2000 baspar långa) så kallade Okazaki-fragment.
  3. Nukleotiderna finns färdiga som trifosfater:
    1. först bilds kvävebaserna mot sina komplementära kvävebaser, och sedan
    2. används energin i trifosfat-gruppen för att binda till en deoxyribos.

Eftersom detta börjar på flera olika platser bildas så kallade replikationsbubblor, när hela DNA-molekylen replikerats.

Ett antal enzym är styr hela denna process, till exempel DNA-helicas som öppnar spiralformen, DNA polymeras som bygger upp den nya halvan och DNA ligas som binder ihop Okazaki-fragmenten.

De DNA-polymeras – enzymet som tillverkar en komplementär DNA-sträng – används även vid PCR

Länkar

replikation.txt · Last modified: 2016/10/30 04:31 (external edit)