User Tools

Site Tools


population

Population (ekologi)

En population är alla de organismer av en art eller grupp som lever i ett område, och kan para sig med varandra.

population.txt · Last modified: 2016/09/12 15:25 by 127.0.0.1