BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


ph

Table of Contents

pH-skalan

Man mäter surhetsgraden hos en syra med hjälp av pH-skalan. Det man egentligen anger med pH är koncentrationen av oxoniumjoner på en logaritmisk skala

pH = -lg([H3O+])

vilket innebär att koncentrationen av oxoniumjoner kan beskrivas som

[H3O+] = 10-pH

Mätning av pH

Man mäter pH med antingen en pH-indikator eller med en pH-meter.

pOH

Om man istället vet – eller vill veta – koncentrationen av hyroxidjoner (OH-) kan man använda sig av pOH.

pOH = -lg([OH-])

vilket innebär att koncentrationen av hydroxidjoner kan beskrivas som

[OH-] = 10-pOH

På grund av vattnets autoprotolys vet man att

pH + pOH = 14,00 (vid 25C)

ph.txt · Last modified: 2017/02/12 06:05 by Pär Leijonhufvud