BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


ozonlagret

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ozonlagret [2018/11/13 08:38]
Pär Leijonhufvud
ozonlagret [2018/11/13 08:39] (current)
Pär Leijonhufvud [Ozonlagret]
Line 1: Line 1:
 ====== Ozonlagret ====== ====== Ozonlagret ======
  
-Ozonlagret (([[wps>​Ozonlagret|wikipedia]]))(([[https://​www.smhi.se/​nyhetsarkiv/​ozonlagret-har-borjat-laka-1.108767|SMHI]]))(([[http://​www.naturvardsverket.se/​Sa-mar-miljon/​Klimat-och-luft/​Ozonskiktet/​|Naturvårdsverket]])) är ett område i atmosfären((Främst på 10--50 km över marken, med 90% i [[https://​www.smhi.se/​klimatdata/​meteorologi/​ozon/​vanliga-fragor-om-ozon-faq-1.8954|stratosfären mellan 10-50 km]])) med en relativt hög halt av ozon (O<​sub>​3</​sub>​). Denna skyddar mot ultraviolett strålning ([[UV-strålning]]). ​+Ozonlagret (([[wps>​Ozonlagret|wikipedia]]))(([[https://​www.smhi.se/​nyhetsarkiv/​ozonlagret-har-borjat-laka-1.108767|SMHI]]))(([[http://​www.naturvardsverket.se/​Sa-mar-miljon/​Klimat-och-luft/​Ozonskiktet/​|Naturvårdsverket]])) är ett område i atmosfären((Främst på 10--50 km över marken, med 90% i [[https://​www.smhi.se/​klimatdata/​meteorologi/​ozon/​vanliga-fragor-om-ozon-faq-1.8954|stratosfären mellan 10-50 km]])) med en relativt hög halt av ozon (O<​sub>​3</​sub>​). Detta finns på 10--50 km höjd över marken. Denna skyddar mot ultraviolett strålning ([[UV-strålning]]). ​
  
 ===== Ozon bildas av UV-strålning ===== ===== Ozon bildas av UV-strålning =====
ozonlagret.txt · Last modified: 2018/11/13 08:39 by Pär Leijonhufvud