User Tools

Site Tools


organsystem

Organsystem

Kroppen har ett antal olika organsystem.

Andningen

Andningsorganen är lungorna och luftvägarna, och de har två huvudsakliga uppgifter:

  1. att transportera bort koldioxid från blodet (ut i luften)
  2. att ta upp syre från luften (in i blodet)

Cirkulationssystemet

Cirkulationssystemet består av hjärta och blodomlopp. Det har till uppgift att

  • transportera syre och koldioxid till/från lungorna
  • transportera signalsubstanser
  • transportera näringsämnen
  • transportera slaggprodukter

Nervsystemet

Nervsystemet kan delas in i flera olika delar

Hjärnan

Hjärnan (huvudsida)

  • Ett kort blogginlägg om förälskelse och vad som händer när man blir kär.

Matspjälkning

Maten bryts ned i matspjälkningen och kroppen tar upp de näringsämnen som den behöver från maten.

Utsöndringen

Utsöndringen sker huvudsakligen med hjälp av njurarna, men andra organ samverkar, t.ex. lungorna som utsöndrar koldioxid och huden som utsöndrar salter och mineralämnen.

Reproduktion

organsystem.txt · Last modified: 2017/08/19 17:18 by 127.0.0.1