User Tools

Site Tools


organeller

Organeller

Eukaryota celler har ett antal olika organeller, som kan liknas vid interna organ. Dessa är omslutna av membran och fyller olika funktioner.

Endoplasmatiskt nätverk

Kloroplaster

Mitokondrier

Mitokondrierna är organeller i eukaryota celler som ligger bakom större delen av vår energimetabolism, den så kallade cellandningen. I mitokondrien sker både citronsyracykeln och andningskedjan.

Mitokondrierna är ursprungligen frilevande bakterier, har sitt eget DNA (i en cirkulär bakterie-kromosom, så kallat mitokondriellt DNA.

Genom att de är så pass viktiga för våra cellers funktion påverkar de givetvis cellen och hela individen på många olika sätt.

organeller.txt · Last modified: 2016/10/30 04:29 by 127.0.0.1