User Tools

Site Tools


njurarna

Table of Contents

Njurarna

[Njure. 1. Njurpyramid, 6. Njurbäcken, 7. Urinledare, 13. Nefron\\ Källa: Piotr Michał Jaworski; PioM EN DE PL - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4484833] Kroppen har ett behov att upprätthålla vattenbalansen, där mängden vatten som lämnar kroppen är lika stort som intaget. Detta är viktigt för att hålla koncentrationen av olika joner i kroppsvätskorna på korrekt nivå.

Njurarna är det organ som producerar urin, som sedan transporteras till urinblåsan via urinledarna. Förutom detta fyller njurarna en viktig funktion för att

  • reglera blodtrycket
  • reglera saltbalansen
  • aktivera vitamin D
  • producera vissa hormoner

I njurarna separeras urinämne och annat som skall elimineras via urinen från blodet. För att lyckas med detta sker flera olika processer:

  1. Ca 20-25% av blodet som kommer från hjärtat går direkt till njurarna: totalt passerar ca 1500-2000 liter blod njurarna varje dygn.
  2. Det produceras ca 150 liter primärurin varje dygn. Innehåller förutom vatten glukos, aminosyror, salter samt urinämne.
  3. Primärurinen koncentreras (i njurmärgen) ytterligare till ca 1,5 liter sekundäurin, som transporteras via urinledarna till urinblåsan. Vatten lämnar urinen via osmos, medan det sker en aktiv transport av näringsämnen ut ur urinen.

Anatomi

[Nefron.\\ I kärlnystanet lämar blobplasma blodet, i Henles slynga (1) separeras restprodukter från vatten och näringsämnen. Ett ökande antal nefroner mynnar ut i samma samlingsrör (i samma njurpyramid).] Njuren består av ca 1 miljon nefroner, som närmast kan beskrivas som långa slangar där blodplasma separeras från blodet, och de ämnen som sedan skall återbördas till blodet separeras ut ur primär-urinen. Man delar ofta in njurarna i njurbark och njurmärg1): nefronerna grupperas i njurpyramider som börjar i barken och slutar med att den färdiga urinen samlas i urinbäcken för att sedan rinna ned i urinledarna.

Nefronerna

En nefron börjar med en njurkropp, där ett kärlnystan omsluts av en påse som är kopplad till en njurkanal. Dessa är omslutna av kapillärer, m.a.o. tunna blodkärl

Läs mer

1)
Ibland kallade cortex respektive medulla.
njurarna.txt · Last modified: 2017/02/18 08:33 by 127.0.0.1