User Tools

Site Tools


nervsystemet

Nervsystemet

Nervsystemets indelning

[Översikt över nervsystemets olika delar.]

Man brukar dela in nervsystemet i det centrala nervsystemet och det perifiera nervsysstemet.

Det centrala nervsystmet består av hjärnan och ryggmärgen, medan resten av nervsystemet tillhör det perifiera. Det består av olika typer av nervceller.

nervsystemet.txt · Last modified: 2016/10/30 04:27 by 127.0.0.1