BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


naturligt_urval

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

naturligt_urval [2016/10/30 04:26]
127.0.0.1 external edit
naturligt_urval [2018/09/11 08:26] (current)
Pär Leijonhufvud [Naturligt urval]
Line 3: Line 3:
 En av de stora mekanismerna bakom [[evolution|evolutionen]] är det naturliga urvalet. Det naturliga urvalet är helt enkelt den mekanism som gör att fördelaktiga egenskaper blir vanligare i efterkommande generationer. Detta kommer sig från tre saker: En av de stora mekanismerna bakom [[evolution|evolutionen]] är det naturliga urvalet. Det naturliga urvalet är helt enkelt den mekanism som gör att fördelaktiga egenskaper blir vanligare i efterkommande generationer. Detta kommer sig från tre saker:
  
-  * Det finns alltid en //​variation//​ inom en [[population]]+  * Det finns alltid en //[[genetisk_variation|variation]]// inom en [[population]]
   * Olika egenskaper ger o//lika förutsättningar//​   * Olika egenskaper ger o//lika förutsättningar//​
   * //​Egenskaper går i arv// mellan generationerna   * //​Egenskaper går i arv// mellan generationerna
naturligt_urval.txt · Last modified: 2018/09/11 08:26 by Pär Leijonhufvud