User Tools

Site Tools


naeringspyramid

Näringspyramid

[Ett exempel på en näringspyramid((https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ringspyramid#/media/File:Naringspyramid.jpg))]

En näringspyramid visar den relativa storleken på de olika trofiska nivåerna i ett ekosystem. I de flesta fall är varje nivå endast ca 10% av den underliggande, är resten är förluster av olika slag, till exempel

  • metabolism
  • värme
  • icke utnyttjat material vid födointag

Ackumulering av miljögifter

Eftersom arter på högre nivåer under ett år normalt konsumerar många gånger sin egen vikt i bytesdjur kommer de miljögifter som finns i denna föda i många fall att koncentreras, för att i många fall nå mycket höga doser hos en toppkonsument

naeringspyramid.txt · Last modified: 2017/10/27 11:03 by 127.0.0.1