BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


naeringskedja

Näringskedja

Ett exempel på en näringskedja

En näringskedja visar vilka arter som befinner sig på vilka trofiska nivåer relativt varandra. I verkligheten är ett stort antal näringskedjor sammanflätade i en näringsväv.

naeringskedja.txt · Last modified: 2017/10/27 10:44 by Pär Leijonhufvud