BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


mol

Mol och substansmängd

En mol är ett mått på ett antal partiklar. En mol av något innehåller alltså alltid lika många partiklar, vare sig det vi talar om är joner, atomer eller molekyler.

Enheten mål definieras av Avogadro konstant som har storleken 6.022140857(74)×1023 mol−1.

Substansmängd

Substansmängden är den storhet som mäts i mol, alltså antalet partiklar.

mol.txt · Last modified: 2016/10/22 06:10 (external edit)