BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


meios

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

meios [2016/05/19 11:32]
127.0.0.1 external edit
meios [2016/12/23 10:48] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 4: Line 4:
  
 Meios används för att skapa könsceller,​ som [[spermier]] och [[äggceller]] Meios används för att skapa könsceller,​ som [[spermier]] och [[äggceller]]
 +
 +===== Meiosens indelning =====
 +
 +Meiosen sker i två huvudsteg, meios I följt av meios II, som var och en i sin tur kan delas in i flera steg.
 +
 +==== Meios I ====
 +
 +Under meios I klyvs [[homologa_kromosomer|homologa kromosomer]] från varandra. ​
 +
 +
 +==== Meios II ====
 +
 +Under meios II separerar [[systerkromatider|systerkromatiderna]] från varandra. I stort går meios II till som en vanlig [[mitos]]
 +
meios.txt · Last modified: 2016/12/23 10:48 by Pär Leijonhufvud