BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


medianvaerde

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
medianvaerde [2016/11/13 08:24]
Pär Leijonhufvud
medianvaerde [2016/11/13 08:31] (current)
Pär Leijonhufvud [Medianvärde]
Line 1: Line 1:
 ====== Medianvärde ====== ====== Medianvärde ======
  
-Medianvärdet får man om man ställer upp sina data i storleksordning (eller rangordning) och tar värdet i mitten. Om man har ett jämnt antal värden tar man det [[artimetiska ​medelvärdet]] av de mittersta två värdena.+Medianvärdet får man om man ställer upp sina data i storleksordning (eller rangordning) och tar värdet i mitten. Om man har ett jämnt antal värden tar man det [[aritmetiska ​medelvärdet]] av de mittersta två värdena.
  
  
medianvaerde.txt · Last modified: 2016/11/13 08:31 by Pär Leijonhufvud