BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


matspjaelkningen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
matspjaelkningen [2016/11/05 18:32]
Pär Leijonhufvud [Avföringen]
matspjaelkningen [2016/11/11 13:23] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 7: Line 7:
 ===== Munnen ===== ===== Munnen =====
  
-I munnen tuggas maten och blandas med saliv. Saliven innehåller [[enzym|enzymet]] [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Amylas|amylas]],​ som bryter ned [[kolhydrater|stärlkelse]] och glykogen. Saliven gör även maten mer lättflytande,​ och den transporteras därför lättare ned längs matstrupen.+I munnen tuggas maten och blandas med saliv. Saliven innehåller [[enzym|enzymet]] [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Amylas|amylas]],​ som bryter ned [[kolhydrater|stärlkelse]] och [[glykogen]]. Saliven gör även maten mer lättflytande,​ och den transporteras därför lättare ned längs matstrupen.
  
 ===== Matstrupen ===== ===== Matstrupen =====
matspjaelkningen.txt · Last modified: 2016/11/11 13:23 by Pär Leijonhufvud