User Tools

Site Tools


matspjaelkningen

Matspjälkningen

[En mindmap med en introduktion tll matspjälkningssystemet]

Maten bryts ned i flera steg i matsmältningssystemets olika delar, och de olika näringsämnena tas upp.

Munnen

I munnen tuggas maten och blandas med saliv. Saliven innehåller enzymet amylas, som bryter ned stärlkelse och glykogen. Saliven gör även maten mer lättflytande, och den transporteras därför lättare ned längs matstrupen.

Matstrupen

Maten transporteras med till magsäcken med hjälp av peristaltiska rörelser.

Magsäcken

I magsäcken bryts maten ned av dels magsyran (mest HCl), dels enzymer, främst pepsin. Efter några timmar går maten vidare in i tunntarmens första del: tolvfingertarmen

Tolvfingertarmen

Den första delen av tunntarmen kallas för tovfingertarmen. Där tillsätts galla och bukspott till maten. Gallan finfördelar fettet, medan bukspottet är en blandning av olika enzymer som bryter ned fett, protein och stärkelse.

Tunntarmen

Tunntarmen är som namnet säger tunn, ca 1–2 cm, och lång, ca 6 m. Den första delen är tolvfingertarmen där magsyran neutraliseras och galla och bukspott tillsätts.

I den egentliga tunntarmen fortsätter nedbrytningen av maten, och vi tar upp näringen från maten. För att kunna tupp maximalt med näring är tunntarmen lång och insidan är kraftigt veckad och täckt med tarmludd som även det ökar den ytan som maten passerar.

Det tar ca 6–8 timmar för maten att passera magsäcken och tunntarmen1)

Tjocktarmen

I tjocktarmen finns det gott om bakterier, som bryter ned maten. Dessa tillverkar även vitamin K, som vi behöver för att stoppa blödningar.

I tjocktarmen tar vi även upp vatten.

Ändtarmen och anus

Avföringen – det som är kvar av maten – kommer sedan ut via ändtarmen och anus.

Det tar ca 50 h2) för maten att passera hela vägen genom matsmältningsysstemet.

Avföringen

En genomsnittslig människa producerar dryg 150 g avföring per dygn. Denna består till stor del av bakterier3), men även t.ex.virus och kolonocyter4)5).

Andel Innehåll
25-54% Bakterier (både döda och livskraftiga)
2-25% Protein (eller annat med högt kväveinnehåll)
25% kolhydrater och kostfiber
2-15% fett

Detta varierar givetvis mycket med kosten och hälsotillståendet!

På senare år har man arbetat med att försöka behandla olika åkommer med hjälp av fekaltransplantationer där man för in fekalier, eller bakteriekulturer från dessa, från friska donatorer till tarmsystemet hos patienten.

matspjaelkningen.txt · Last modified: 2016/11/11 13:23 by 127.0.0.1