BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


markovnikovs_regel

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
markovnikovs_regel [2017/12/16 09:10]
Pär Leijonhufvud
markovnikovs_regel [2017/12/16 09:15] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 2: Line 2:
  
 [{{ :​kemi:​markovnikovs-regel.png?​600|Illustration av Markovnikovs regel med addition av vätehaliden HBr  till alkenen propen, där den huvudsakliga produkten blir 2-bromopropan}}] [{{ :​kemi:​markovnikovs-regel.png?​600|Illustration av Markovnikovs regel med addition av vätehaliden HBr  till alkenen propen, där den huvudsakliga produkten blir 2-bromopropan}}]
-Markovnikovs regel förutsäger vilken som kommer att bli den huvudsakliga produkten vid [[additionsreaktioner|addition]] av en vätehalid((Med andra ord H-F, H-Cl, H-I, osv)) eller vatten till en [[alkener|alken]]. Då binds vätet till det kol som redan har flest väten bundna till sig.(("​Addition Reactions of Alkenes",​ https://​www2.chemistry.msu.edu/​faculty/​reusch/​virttxtjml/​addene1.htm))(("​19.4 Nucleophilic Addition Reactions of Aldehydes and Ketones",​ Chemistry LibreTexts. https://​chem.libretexts.org/​LibreTexts/​Athabasca_University/​Chemistry_360%3A_Organic_Chemistry_II/​Chapter_19%3A_Aldehydes_and_Ketones%3A_Nucleophilic_Addition_Reactions/​19.04_Nucleophilic_Addition_Reactions_of_Aldehydes_and_Ketones))+Markovnikovs regel förutsäger vilken som kommer att bli den huvudsakliga produkten vid [[additionsreaktioner|addition]] av en vätehalid((Med andra ord H-F, H-Cl, H-I, osv)) eller vatten till en [[alkener|alken]]. Då binds vätet till det kol som redan har flest väten bundna till sig(("​Addition Reactions of Alkenes",​ https://​www2.chemistry.msu.edu/​faculty/​reusch/​virttxtjml/​addene1.htm))(("​19.4 Nucleophilic Addition Reactions of Aldehydes and Ketones",​ Chemistry LibreTexts. https://​chem.libretexts.org/​LibreTexts/​Athabasca_University/​Chemistry_360%3A_Organic_Chemistry_II/​Chapter_19%3A_Aldehydes_and_Ketones%3A_Nucleophilic_Addition_Reactions/​19.04_Nucleophilic_Addition_Reactions_of_Aldehydes_and_Ketones)). Om det är vatten som bind kommer hydroxidgruppen att agera som halogenen.
  
  
markovnikovs_regel.txt · Last modified: 2017/12/16 09:15 by Pär Leijonhufvud