BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


marinbiologi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
marinbiologi [2017/10/25 07:48]
Pär Leijonhufvud [Havets ekosystem]
marinbiologi [2017/10/25 08:00] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 8: Line 8:
 Det som skiljer havets ekosystem från de terrestriella är att stora delar av volymen inte har någon större [[primärproduktion]]:​ [[producenter_marina|producenterna i havet]] finns huvudsakligen i den belysta [[eufotiska_zonen]]((Se även ordlistans avsnitt om [[ordlista#​marinbiologi]])) zonen. Det som skiljer havets ekosystem från de terrestriella är att stora delar av volymen inte har någon större [[primärproduktion]]:​ [[producenter_marina|producenterna i havet]] finns huvudsakligen i den belysta [[eufotiska_zonen]]((Se även ordlistans avsnitt om [[ordlista#​marinbiologi]])) zonen.
  
 +
 +===== Näringskedjor i havet =====
 +
 +Näringskedjor i haven är ofta komplicerade med ett stort antal trofiska nivåer, där många av arterna äter från olika nivåer. ​
 +
 +==== Den mikrobiella slingan ====
 +
 +Den [[mikrobiella slingan]] är en del i många ​ marina näringsvävar,​ där bakterier står för en stor andel av primärproduktionen. ​
marinbiologi.txt · Last modified: 2017/10/25 08:00 by Pär Leijonhufvud