BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


luftfoeroreningar

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
luftfoeroreningar [2018/04/09 12:48]
Pär Leijonhufvud [Miljögifter]
luftfoeroreningar [2018/04/09 12:49] (current)
Pär Leijonhufvud [Kväveoxider]
Line 22: Line 22:
 Kvävedioxiderna är därtill en av de luftföroreningar som bidrar till [[försurningen]] Kvävedioxiderna är därtill en av de luftföroreningar som bidrar till [[försurningen]]
  
 +==== Dioxiner ====
  
 +Se [[dioxin]] för mer information
 ==== Partiklar ==== ==== Partiklar ====
  
luftfoeroreningar.txt · Last modified: 2018/04/09 12:49 by Pär Leijonhufvud