BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


loeslighet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

loeslighet [2016/10/30 04:23] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Löslighet ======
 +
 +Varför löser sig olika ämnen i varandra? Varför är vissa ämnen olösliga i varandra? Ofta rör detta sig om polära/​opolära egenskaper hos de ingående ämnena. ​
 +
 +
 +===== Utsaltning =====
 +
 +Vid utsaltning har man en blandning av en [[organisk_kemi#​alkoholer|alkohol]] och vatten, och tillsätter sedan ett salt. Då kommer alkoholen -- som initialt varit löslig i vattnet -- att separera ut från vattnet.
 +Egentligen förklaringen till detta fenomen ganska enkel. Vatten "​föredrar"​ att blanda sig med salt (eller snarare med saltets joner), jämfört med att blanda sig med alkoholen (fördelaktigt rent energi- och [[termokemi#​gibbs_fria_energikravet_foer_en_spontan_reaktion|entropi-mässigt]]). Så länge det inte finns något salt med i bilden kan vatten och många alkoholer blandas bra, men om man tillsätter ett salt kommer vatten att i första hand omringa jonerna. Då separerar alkoholen ut ur lösningen.
 +
 +
 +==== Läs mer om utsaltning ====
 +
 +  *  http://​school.chem.umu.se/​Experiment/​167,​
 +  * http://​chemwiki.ucdavis.edu/​Physical_Chemistry/​Thermodynamics/​Non-Ideal_Systems/​Salting_Out
 +  * https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Salting_out#​Principle ​
 +  * https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Solubility
 +  * https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Entropy_of_mixing
  
loeslighet.txt · Last modified: 2016/10/30 04:23 (external edit)