User Tools

Site Tools


livets_utveckling

Livets utveckling

Man har funnit spår av liv på jorden som kan dateras till 4,1 miljarder år sedan1), men liv i någon större mängd och med tydligare bevis finns från drygt 3,5 miljarder år sedan. Det rör sig om enkla bakterier.

Det första livet var encelligt, och bestod av primitive bakterier, även om det redan för drygt 3 miljarder år sedan uppstod enkla flercelliga/kolonibildande uppstod så kom djuren mycket senare2).

Livets utveckling

Hadeikum

Detta är perioden mer än 4 miljarder före vår tid. Under denna period bildas jorden, och mot slutet återfinns de första spåren av liv. Det rör sig alltså om 4 567–4 030 miljoner år sedan.

Arkeikum

Denna period sträcker sig från 4 miljarder till 2,5 miljarder år sedan. Under denna period utvecklas de första prokaryoterna: för ca 3,5 miljarder år sedan delade sig bakterierna från arkéerna, och för 3 miljarder år sedan utvecklades fotosyntesanvändade cyanobakterier, vilket ledde till ett massutdöende när syrehalten ökade i atmosfären.

Livet var enkelt, encelliga organismer, som till större delen fick sin energi från att bryta ned oorganiska föreningar

Under denna period var månen mycket närmare jorden än den är idag: man har uppskattat att detta av tidvattenskillnader på 300 m.

Proterozoicum

Denna period sträcker sig från 2,5 miljarder till 542 miljoner år sedan.

Starten för perioden är det stora massutdöendet som orsakades av att cyanobakteriernas fotosyntes hade ökat syrehalten i atmosfären, och under den senare delen av perioden ökar återigen syrehalten i atmosfären drastiskt.

De första eukaryoterna hittar vi från 1850 miljoner år sedan, För 1,2 miljarder år sedan fanns det både meios or sexuell fortplantning hos de tidiga eukaryoterna.

För 800 miljoner år sedan hittar man de första flercelliga organismerna

Ozonlagret uppstår för 600 miljoner år sedan, och gör därmed det möjligt med liv på land.

För drygt 500 miljoner år sedan har de flesta större grupperna djur utvecklats.

Fanerozoikum

Denna period sträcker sig från 542 miljoner år sedan till nutiden. Under denna period koloniseras kontinenterna fult ut av landlevande organismer, och det modrna djur och växtlivet utvecklas.

  • 485 miljoner år sedan:; de första ryggradsdjuren
  • 434 miljoner år sedan: de första växterna på land
  • 225 miljoner år sedan: de första dinosaurier
  • 130 miljoner år sedan: de första blommande växterna
  • 90 miljoner år sedan: möjligen de första däggdjuren (säkra spår finns från 66 miljoner år sedan)
  • 66 miljoner år sedan: dinosaurierna (med flera) dör ut
  • 55 miljoner år sedan: fåglarna utvecklas snabbt
  • 250 tusen år sedan: de första moderna människorna
livets_utveckling.txt · Last modified: 2018/08/28 06:49 by 127.0.0.1