BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


livets_tre_domaener

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
livets_tre_domaener [2016/11/05 07:29]
Pär Leijonhufvud
livets_tre_domaener [2016/11/05 07:34] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 8: Line 8:
   * [[eukaryoter]]   * [[eukaryoter]]
  
- + Indelningen i domäner har ersatt den äldre indelningen i fem riken((Linne delade ursprungligen in livet i två riken, men hade även med stenar som ett separat rike)). Man har även föreslagit att [[wp>​Nucleocytoplasmic_large_DNA_viruses|nukleocytoplasmiska stora DNA virus]] skall läggas till som ett fjärde rike. 
livets_tre_domaener.txt · Last modified: 2016/11/05 07:34 by Pär Leijonhufvud