BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


lipider

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
lipider [2017/02/27 15:33]
Pär Leijonhufvud [Triglyceriderna]
lipider [2017/02/27 15:35] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 18: Line 18:
  
 [{{ :​kemi:​fat_triglyceride_shorthand_formula.png?​direct&​300|En triglycerid består av en [[glycerol]] och tre fettsyror}}] [{{ :​kemi:​fat_triglyceride_shorthand_formula.png?​direct&​300|En triglycerid består av en [[glycerol]] och tre fettsyror}}]
-En annan grupp fetter är triglyceriderna,​ som är huvddelen i fett från djur och i matolja, och även i de fetter vi har på huden. ​Rwnt kemiskt är en triglycerid en [[ester]] av en [[glycerol]] ((Glycerol är en propan-1,​2,​3-triol,​ en propan med en -OH grupp på varje kol)) och tre [[fettsyra|fettsyror]]. Längderna på fettsyrorna varierar — och det måste inte vara tre av samma fettsyra på en triglyceridmolekyl — men vanliga värden är 16, 18 och 20 kol. Det är jämna tal: djur och växter kan bara tillverka fettsyror med jämnt antal kol. Bakterier däremot har inte den begränsningen. Det är därför möjligt att hitta fettsyror med udda antal kol i fett från idislande djur.+En annan grupp fetter är triglyceriderna,​ som är huvddelen i fett från djur och i matolja, och även i de fetter vi har på huden. ​Rent kemiskt är en triglycerid en [[ester]] av en [[glycerol]] ((Glycerol är en propan-1,​2,​3-triol,​ en propan med en -OH grupp på varje kol)) och tre [[fettsyra|fettsyror]]. Längderna på fettsyrorna varierar — och det måste inte vara tre av samma fettsyra på en triglyceridmolekyl — men vanliga värden är 16, 18 och 20 kol. Det är jämna tal: djur och växter kan bara tillverka fettsyror med jämnt antal kol. Bakterier däremot har inte den begränsningen. Det är därför möjligt att hitta fettsyror med udda antal kol i fett från idislande djur.
  
 Triglycerider är för övrigt de fetter man använder när man tillverkar [[tvål]]. Genom att blanda triglycerider med NaOH eller KOH bildas det tre tvålmolekyler och en glycerinmolekyl från varje triglycerid. Det är därför som tvål innehåller glycerin. Triglycerider är för övrigt de fetter man använder när man tillverkar [[tvål]]. Genom att blanda triglycerider med NaOH eller KOH bildas det tre tvålmolekyler och en glycerinmolekyl från varje triglycerid. Det är därför som tvål innehåller glycerin.
lipider.txt · Last modified: 2017/02/27 15:35 by Pär Leijonhufvud