BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


laborationsrapporter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

laborationsrapporter [2016/04/12 11:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Laborationsrapporter ======
  
 +En labbrapport har flera olika delar, och det är viktigt att hålla koll på vad man skriver och få med rätt sak i rätt del
 +
 +
 +===== Titel(sida) =====
 +
 +Ibland skriver man en titelsida, ibland bara titel överst på sidan. Oavsett vilket format man använder ​ skall följande finnas med:
 +
 +  - **Titel** som på något sätt skall visa vad rapporten handlar om. Alltså inte bara "​labbrapport"​.
 +  - **Författare** Ditt (eller era) namn
 +  - **Medlaboranter** om det var fler med och labbade än de som står som författare
 +  - **Lärare** Vem är läraren för kursen?
 +  - **Kurs** Vilken kurs gäller det?
 +  - **Datum** för också det framgå, åtminstone som termin och år (t.ex. "VT 2016"​),​ men helst ett fullständigt datum.
 +
 +===== Abstract/​Sammanfattning=====
 +
 +Denna del är oftast inte med på en labbrapport,​ men kan mycket väl vara med. Det är en kort -- ofta burkar man sätta en gräns på maximalt 300 ord -- sammanfattning av vad man gjorde och vilka resultat man fick. Den kommer först i rapporten, men man skriver den normalt sist. Eftersom man skall ha med ett abstrakt på sitt gymnasiearbete är det bra att träna på att skriva ett.
 +
 +
 +===== Inledning =====
 +
 +I inledningen tar man upp bakgrunden till sitt försök. Om du försöket är en förbränning kanske en diskussion om vad en förbränning faktiskt är passar in här, om du skrivet om en separation bör du diskutera hur den aktuella separationsmetoden fungerar, och varför man kan vilja välja att använda just den. Kanske diskutera ​ alternativa metoder, och bakgrunden till ditt val av metod?
 +
 +===== Material och metoder =====
 +
 +Här skall du beskriva så exakt som möjligt vad du gjorde. Vilka kemikalier använde du, och i vilka kvantiteter?​ Vilken koncentration hade lösningarna,​ hur upphettade du lösningen, osv. Målet är att någon annan på samma nivå som du själv skall kunna läsa denna del och upprepa ditt försök.
 +
 +===== Resultat =====
 +
 +Här skriver du vilka resultat du fick. I denna del skall bara fakta: mätvärden och eventuella uträkningar,​ inget mer. Ofta blir det en tabell, men det är inte nödvändigt.
 +
 +===== Diskussion =====
 +
 +Man kan säga att denna del är där man jämför sina resultat med de bakgrundsfakta du tog upp i inledningen. Här skall det finnas resonemang som visar på en djupare förståelse,​ och insikt i vad man faktiskt tog reda på i sitt försök.
 +
 +
 +===== Källor =====
 +
 +Källor är inte nödvändigt,​ men är bra att ha med. Var fick du fakta i inledningen ifrån? Vad refererar du till i din diskussion? Se givetvis till att  källförteckningen följer {{:​kallforteckning.pdf|reglerna för hur en källförteckning}} skall se ut!
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +----
 +====== Länkar ======
 +  * {{:​kemi:​labbrapportsinstruktion.pdf|Instruktion för en laborationsrapport}}
 +  * {{::​labbrapport-exempel.pdf|Ett exempel på en typisk labbrapport}}
 +  * {{:​kallforteckning.pdf|Instruktion för hur man skriver en källförteckning}}
laborationsrapporter.txt · Last modified: 2016/04/12 11:00 (external edit)