BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


kvaevefixering

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kvaevefixering [2017/02/21 09:32]
Pär Leijonhufvud
kvaevefixering [2017/02/21 09:32] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 1: Line 1:
 ====== Kvävefixering ====== ====== Kvävefixering ======
  
-Stora mängder kväve finns i de flesta ekosystem i form av svårtillgänglig kvävgas (N<​sub>​2</​sub>​). Ett relativt litet antal kan fixera kväve genom att omvandla det till former som är biologiskt tillgängligt (till exempel ammoniak eller andra molekyler. ​Summaformrln ​för den biologiska kvävefixering är +Stora mängder kväve finns i de flesta ekosystem i form av svårtillgänglig kvävgas (N<​sub>​2</​sub>​). Ett relativt litet antal kan fixera kväve genom att omvandla det till former som är biologiskt tillgängligt (till exempel ammoniak eller andra molekyler. ​Sumnaformeln ​för den biologiska kvävefixering är 
  
 N<​sub>​2</​sub>​ + 8 H<​sup>​+</​sup>​ + 8 e<​sup>​-</​sup>​ → 2 NH<​sub>​3</​sub>​+ H<​sub>​2</​sub>​ N<​sub>​2</​sub>​ + 8 H<​sup>​+</​sup>​ + 8 e<​sup>​-</​sup>​ → 2 NH<​sub>​3</​sub>​+ H<​sub>​2</​sub>​
kvaevefixering.txt · Last modified: 2017/02/21 09:32 by Pär Leijonhufvud