BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


kvaeveelimination

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kvaeveelimination [2016/11/05 18:06]
Pär Leijonhufvud [Fåglar och reptiler bildar urinsyra]
kvaeveelimination [2016/11/05 18:06] (current)
Pär Leijonhufvud [Fåglar och reptiler bildar urinsyra]
Line 17: Line 17:
 [[Fåglar]] och [[reptiler]] bildar [[urinsyra]],​ som är en molekyl med låg löslighet i vatten. Därför utsöndras den som fasta kristaller((Det hade gått orimliga mängder vatten om djuret löst det i urinen.)) [[Fåglar]] och [[reptiler]] bildar [[urinsyra]],​ som är en molekyl med låg löslighet i vatten. Därför utsöndras den som fasta kristaller((Det hade gått orimliga mängder vatten om djuret löst det i urinen.))
  
-Människor ​bilar också en mindre mängd urinsyra, men blir det för mycket urinsyra kan den bilda kristaller i njurarna ([[njursten]]) eller orsaka gikt om det händer i lederna.+Människor ​bildar ​också en mindre mängd urinsyra, men blir det för mycket urinsyra kan den bilda kristaller i njurarna ([[njursten]]) eller orsaka gikt om det händer i lederna.
  
kvaeveelimination.txt · Last modified: 2016/11/05 18:06 by Pär Leijonhufvud