BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


kvaevebaser

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kvaevebaser [2017/02/21 18:37]
Pär Leijonhufvud
kvaevebaser [2017/02/21 18:55] (current)
Pär Leijonhufvud [Kvävebaser]
Line 5: Line 5:
 [{{ :​kemi:​kvavebaser.png?​direct&​400|De fem kvävebaserna. Tymin används endast i DNA, medan uracil endast används i RNA.}}] [{{ :​kemi:​kvavebaser.png?​direct&​400|De fem kvävebaserna. Tymin används endast i DNA, medan uracil endast används i RNA.}}]
 Det finns fyra kvävebaser som används i [[nukleinsyror#​dna|DNA]]:​ adenin, tymin, cytosin och guanin (oftast förkortat till A, T, C och G). Dessa bildar par så att adenin endast binder till tymin (med två vätebindningar),​ medan cytosin binder med tre vätebindningar till guanin. ​ Det finns fyra kvävebaser som används i [[nukleinsyror#​dna|DNA]]:​ adenin, tymin, cytosin och guanin (oftast förkortat till A, T, C och G). Dessa bildar par så att adenin endast binder till tymin (med två vätebindningar),​ medan cytosin binder med tre vätebindningar till guanin. ​
 +
 +Kvävebaserna binder till ett socker (deoxyribos för DNA, ribos för RNA) och bildar därmed en nukleosid, som i sin tur kan fosforyleras till en nukelotid((Se [[ordlista#​molekylaerbiologi]] för en illustration)).
  
  
kvaevebaser.txt · Last modified: 2017/02/21 18:55 by Pär Leijonhufvud