User Tools

Site Tools


kurser:navnat00s

Naturvetenskaplig specialisering (NAVNAK00s)

Centralt innehåll

  • Fördjupning inom valt kunskapsområde. Exempel på kunskapsområden kan vara astronomi, ekotoxikologi, etologi, fysiologi, geofysik, genetik, kvartärgeologi, kvantkemi, limnologi, miljökemi, näringslära och strålningsfysik.
  • Begrepp, teorier, modeller och metoder inom kunskapsområdet och hur dessa har vuxit fram.
  • Experiment, fältstudier eller observationer.
  • Tillämpningar inom kunskapsområdet, till exempel i samarbete med institutioner och organisationer i det omgivande samhället.
  • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor.
  • Naturvetenskapliga uttrycks- och presentationsformer, till exempel planschutställningar, rapporter, reportage och seminarier.
kurser/navnat00s.txt · Last modified: 2017/02/13 15:28 by 127.0.0.1