User Tools

Site Tools


kurser:naturkunskap:fenologi

Fenologi: när kommer våren/hösten?

Kurser Passar för kurserna Naturkunskap 1a1 och 1b, samt även för Biologi 1

När är det vår? Är det när tussilagon blommar, när de första björkbladen syns på våren? När du ser skott på granen? När den första tranan kommer?

När är det höst? När gässen flyttar? När björkens löv är gula (eller faller av), när mjölkörten har blommat färdgt?

Det pågår sedan ett antal år tillbaka ett projekt kallat det Svenska fenologinätverket1) som är kopplat till naturens kalender, där alla kan rapportera in sina observationer. Detta hjälper forskarna att följa utvecklingen mot ett av Sveriges miljömål: begränsad klimatpåverkan.

Tanken med detta projektet är att ni skall samla in data en gång i veckan, antingen på egen tid eller i samband med en av veckans lektioner, rapportera in det på naturens kalender och även sammanställa era egna data i en rapport. På Naturens kalender finns det en fenologimanual och instruktioner som gör det enkelt att samla in och rapportera in era data. Eftersom detta är det 21 århundradet finns det givetvis appar för både iPhone och Android om du inte vill rapportera in via webben.

Varför göra detta projekt, och hur kommer du att bedömas?

Varför?

I betygskriterierna för din kurs står det att du skall planera och genomföra en naturvetenskaplig undersökning, och rapportera om den. Att du hjälper forskarna att studera naturen och Sverige att övervaka sina miljömål skadar inte heller… Det tar tämligen lite tid per undersökningstillfälle, och ger möjlighet att väva in mycket kunskap om ekologi, zoologi och botanik i din rapport.

Betygskriterier för naturkunskap 1a1 och 1b

E Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den.

C Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den.

A Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den.

1)
Fenologi är det forskningsfält som sysslar med årstidsväxlingarna i naturen.
kurser/naturkunskap/fenologi.txt · Last modified: 2016/03/22 11:31 (external edit)