BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


kretslopp

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kretslopp [2017/09/11 07:52]
Pär Leijonhufvud
kretslopp [2017/09/11 07:53] (current)
Pär Leijonhufvud [Kretslopp]
Line 1: Line 1:
 ====== Kretslopp ====== ====== Kretslopp ======
  
-Ämnen som förekommer i naturen ingår i lika kretslopp. Inte alla av dessa är ordentligt studerade, men man vet ganska mycket om till exempel ​[[vattnets kretslopp|vattnets-]][[kolets kretslopp|kolets-]] [[kvävets kretslopp|kvävets-]] och [[fosfors kretslopp]].  ​+Ämnen som förekommer i naturen ingår i lika kretslopp. Inte alla av dessa är ordentligt studerade, men man vet ganska mycket om flera av dem. Exempel på kretslopp är 
 + 
 +  * [[vattnets kretslopp|vattnets ​kretslopp]] 
 +  * [[kolets kretslopp|kolets ​kretslopp]] 
 +  * [[kvävets kretslopp|kvävets ​kretslopp]] 
 +  * [[fosfors kretslopp]].  ​
  
 ===== Gemensamt för alla kretslopp ===== ===== Gemensamt för alla kretslopp =====
  
 Alla kretsloppen ger en bild av hur ämnet vandrar mellan olika former, både biotiska och abiotiska((levande och icke-levande.)),​ inom [[ekosystem|ekosystemet]]. Alla kretsloppen ger en bild av hur ämnet vandrar mellan olika former, både biotiska och abiotiska((levande och icke-levande.)),​ inom [[ekosystem|ekosystemet]].
kretslopp.txt · Last modified: 2017/09/11 07:53 by Pär Leijonhufvud