User Tools

Site Tools


kretslopp

Kretslopp

Ämnen som förekommer i naturen ingår i lika kretslopp. Inte alla av dessa är ordentligt studerade, men man vet ganska mycket om flera av dem. Exempel på kretslopp är

Gemensamt för alla kretslopp

Alla kretsloppen ger en bild av hur ämnet vandrar mellan olika former, både biotiska och abiotiska1), inom ekosystemet.

1)
levande och icke-levande.
kretslopp.txt · Last modified: 2017/09/11 07:53 by 127.0.0.1