BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


kovalent_bindning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kovalent_bindning [2017/11/29 11:22]
Pär Leijonhufvud [Kovalent bindning]
kovalent_bindning [2017/12/19 12:14] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 14: Line 14:
 När magnituden på skillnaden blir alltför stor -- ca 2 -- börjar bindningen anta mer karaktär av [[jonbindning]]. När magnituden på skillnaden blir alltför stor -- ca 2 -- börjar bindningen anta mer karaktär av [[jonbindning]].
  
 +===== Antal bindningar =====
 +
 +[{{ :​kemi:​antal-bindningar.png?​600|Antal bindningar för vissa atomer i normalfallet}}]
 +I normalfallet finns det vissa regler för hur många bindningar som vissa atomer kan bilda, se bilden til höger. ​
  
  
kovalent_bindning.txt · Last modified: 2017/12/19 12:14 by Pär Leijonhufvud