BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


kost_och_haelsa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kost_och_haelsa [2017/02/20 12:37]
Pär Leijonhufvud
kost_och_haelsa [2017/02/20 12:43] (current)
Pär Leijonhufvud
Line 8: Line 8:
   * Lätt övervikt enligt BMI-skalan är förknippad med lägre överdödlighet.   * Lätt övervikt enligt BMI-skalan är förknippad med lägre överdödlighet.
   * Det finns tecken på att minskat kaloriintag ökar hälsan och ökar överlevnaden((I alla fall för [[https://​www.sciencedaily.com/​releases/​2017/​01/​170117140105.htm|apor]] [[http://​www.nature.com/​articles/​ncomms14063|Caloric restriction improves health and survival of rhesus monkeys]], men det finns goda grunder att anta att det gäller även för människor.))   * Det finns tecken på att minskat kaloriintag ökar hälsan och ökar överlevnaden((I alla fall för [[https://​www.sciencedaily.com/​releases/​2017/​01/​170117140105.htm|apor]] [[http://​www.nature.com/​articles/​ncomms14063|Caloric restriction improves health and survival of rhesus monkeys]], men det finns goda grunder att anta att det gäller även för människor.))
 +  * Snabba viktförluster leder i princip alltid((Se [[https://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pmc/​articles/​PMC4777230/​|Long-term weight loss maintenance for obesity:
 +a multidisciplinary approach]] för mer information)) till en återgång till startvikten((Kanske 20% lyckas behhålla en lägre vikt ett år senare: ​ [[https://​www.ncbi.nlm.nih.gov/​pubmed/​16002825|Long-term weight loss maintenance]] )).
kost_och_haelsa.txt · Last modified: 2017/02/20 12:43 by Pär Leijonhufvud