BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


kondensationsreaktion

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kondensationsreaktion [2016/11/05 13:27] (current)
Pär Leijonhufvud created
Line 1: Line 1:
 +====== Kondensationsreaktion ======
  
 +[{{ :​kemi:​kondensationsreaktion.png?​direct|En kondensationsreaktion. Reaktionen åt vänster är istället en [[hydrolys]]}}]
 +När två molekyler binds och en vattenmolekyl frigörs är detta en kondensationsreaktion. De är reversibla, och reaktionen åt andra hållet är en [[hydrolys]]
kondensationsreaktion.txt · Last modified: 2016/11/05 13:27 by Pär Leijonhufvud