BiKe-Wiki

Biologi och kemi wiki

User Tools

Site Tools


kolhydrater

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
kolhydrater [2017/02/09 14:47]
Pär Leijonhufvud [Oligosackarider -- en kort kedja av socker]
kolhydrater [2017/02/16 10:21] (current)
Pär Leijonhufvud [Polysackarider -- långa kedjor]
Line 28: Line 28:
   * **Cellulosa** är den polysackariden som växterna tillverkar för att bygga upp sig själva. Trä består till stor del av [[http://​www.ne.se/​uppslagsverk/​encyklopedi/​l%C3%A5ng/​cellulosa|cellulosa]]. Vi människor kan inte bryta ned cellulosa, och det kan faktiskt inte några andra  djur heller. De djur som livnär sig på att äta cellulosa -- som t.ex. en ko -- "​fuskar"​ genom att de låter bakterier göra grovjobbet. ​   * **Cellulosa** är den polysackariden som växterna tillverkar för att bygga upp sig själva. Trä består till stor del av [[http://​www.ne.se/​uppslagsverk/​encyklopedi/​l%C3%A5ng/​cellulosa|cellulosa]]. Vi människor kan inte bryta ned cellulosa, och det kan faktiskt inte några andra  djur heller. De djur som livnär sig på att äta cellulosa -- som t.ex. en ko -- "​fuskar"​ genom att de låter bakterier göra grovjobbet. ​
  
-  * **Stärkelse** är en annan polysackarid som tillverkas av växter. Men medan cellulosa är deras byggmaterial är [[stärkelse|stärkelsen]] deras energiförråd. I matsmältningssystemet bryts stärkelse ned till socker.+  * **Stärkelse** är en annan polysackarid som tillverkas av växter. Men medan cellulosa är deras byggmaterial är [[stärkelse|stärkelsen]] deras energiförråd. I matsmältningssystemet bryts stärkelse ned till socker. Stärkelse består av en blandning av två olika polysackarider:​ amylopektin och amylos.
  
   * **Glykogen** är vårt sätt att lagra socker för senare behov. Vi lagrar [[glykogen]] i levern, samt bland annat i musklerna (fast bara i de muskelceller som skall kunna arbeta lite längre stunder). ​   * **Glykogen** är vårt sätt att lagra socker för senare behov. Vi lagrar [[glykogen]] i levern, samt bland annat i musklerna (fast bara i de muskelceller som skall kunna arbeta lite längre stunder). ​
kolhydrater.txt · Last modified: 2017/02/16 10:21 by Pär Leijonhufvud